Gdy praca nie jest bezpieczna

Każdy z nas musi w jakiś sposób zarabiać. Czynności, które w tym celu wykonujemy znacznie różnią się od siebie. Różne jest również ryzyko z tym związane. Mam tu na myśli zarówno ryzyko powiązane z zagrożeniem zdrowia osoby wykonującej dane czynności (na przykład praca na wysokościach, czy też praca w skażonych warunkach), jaki ryzyko powiązane z oddziaływaniem na osoby trzecie. W tym drugim przypadku, nieocenione jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (o czy także tutaj: https://iexpert.pl/). Continue reading

Aktywność zawodowa

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej jest absolutnie konieczne, szczególnie wtedy, kiedy zależy nam na profesjonalnym wykonywaniu swoich czynności zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest, bowiem niczym innym, jak ochroną od roszczeń natury finansowej (więcej: https://iexpert.pl/), z tytułu powstałych podczas wykonywania zawodu szkód; szkód poniesionych przez osoby trzecie. Bardzo interesująca oferta produktów ubezpieczeniowych sprawia natomiast, że każdy prowadzący swoją działalność zarobkową jest w stanie wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej skrojone na miarę potrzeb jak i możliwości. Continue reading

By zarabiać i nie tracić

Niewielu z nas ma ten komfort, że pracuje dla przyjemności. W większości przypadków, praca jest, bowiem dla nas przykrym obowiązkiem, koniecznością, która nierzadko spędza nam sen z powiek. Doskonale widać to w popołudnia niedzielne, gdy zamiast cieszyć się czasem spędzanym ze swoimi bliskimi, zastanawiamy się, co czeka nas w nadchodzących dniach i z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się zmierzyć. Continue reading

Błąd, który może Cię dużo kosztować

Błędy popełniamy wszyscy, jednym z nas zdarza się to częściej, innym rzadziej, jednak każdy z nas w pewnych sytuacjach może się pomylić, lub też najzwyczajniej w świecie zrobić coś źle. Cześć z tych błędów da się naprawić, zdarzają się jednak i takie, których skutków, mimo naszych usilnych starań nie udaje się cofnąć. W takiej sytuacji, uchronić nas może tylko odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie OC zawodowe (takie jak to np.: https://iexpert.pl/). Jego zakres i warunki muszą jednak ściśle odpowiadać naszym potrzebom i specyfice wykonywanej przez nas pracy. Na szczęście, ubezpieczyciele starając się możliwie jak najlepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, starają się zaoferować im ofertę skrojoną na miarę, w której chronione są interesy nie tylko ubezpieczonego, ale także i jego klientów. Continue reading

Czy warto mieć ubezpieczenie zawodowe?

Każda osoba, która jest aktywna zawodowo, tak naprawdę obarczona jest jakimś ryzykiem zawodowym. Są zawody, w których ryzyko to jest mniejsze, są również i takie, gdzie ryzyko to jest bardzo duże, gdzie podczas wykonywania, których jesteśmy szczególnie narażeni na dochodzenie odszkodowań od naszych poszkodowanych klientów. Właśnie w przypadku wykonywania takich zawodów, które szczególnie zagrażają interesom osób trzecich, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia zawodowego w jednym z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Continue reading

Zawód pielęgniarki

Z pewnością każdy z nas zetknął się, co najmniej kilka razy w swym życiu z pielęgniarką. Najczęściej była to młoda, sympatyczna kobieta, która:

  • asystowała lekarzowi przy badaniu,
  • pobierała krew,
  • opatrywała rany
  • i wykonywała inne czynności niosąc pomoc i ulgę choremu w cierpieniu. Continue reading

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe ma na celu uchronić przedstawicieli niektórych zawodów przed skutkami nieumyślnego wyrządzenia szkód mieniu oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim. Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego nie dotyczy jednak wszelkich możliwych szkód. Towarzystwa, zatem nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ubezbieczonego celowo, pod wypływem używek czy też za szkody będące skutkiem działań zakłócających porządek publiczny. Continue reading

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Konieczność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy kliku rodzajów działalności gospodarczej oraz kilkunastu zawodów. Wymóg ten dotyczy w dużym uogólnieniu takich profesji, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy oraz których złe wykonywanie może narazić osoby trzecie na poważne szkody, czy to materialne, czy też szkody związane z możliwością powstania uszczerbku na zdrowiu. Innymi słowy ubezpieczenia zawodowe (więcej: https://iexpert.pl/) chronią zarówno samego ubezpieczonego, jak i jego klientów. Continue reading

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Na mocy stosownych rozporządzeni kilka zawodów oraz kilak rodzajów działalności gospodarczej, zobowiązane jest do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie zawodowe dotyczy takich zawodów w przypadku, których wymagana jest duża specjalizacja (więcej: https://iexpert.pl/) oraz takich zawodów, których wykonywanie wiąże się z wysokim ryzykiem zaistnienia okoliczności, mogących narazić osoby trzecie na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowane jest, zatem między innymi do: Continue reading