Przed czy zabezpiecza ubezpieczenie dla pracowni projektowej?

Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wielu branżach jest koniecznością. Jeśli ubezpieczenie takie nie jest wymagane prawem, warto zdecydować się na nie we własnym zakresie. Przykładowo ubezpieczenie OC może wykupić sobie każdy projektant indywidualnie, istnieje też możliwość wykupienia OC dla całej firmy, w takim przypadku ubezpieczenie pracowni projektowej chroni firmę przed wszelkimi błędami powstałymi w trakcie projektowania, jak i w wielu innych przypadkach. Ubezpieczenie może mieć czasowy zakres obowiązywania, jak i być ubezpieczeniem na stałe, niezależnym od projektu.

Typowe zakresy ubezpieczenia

Podstawowym zakresem ubezpieczeń ubezpieczenia pracowni projektowej jest ubezpieczenie nie tylko szkód dotykających rzeczy jak na przykład zawalenie się budynku (więcej: https://architekci.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-pracowni-claims-made/), ale też szkód osobistych dotyczących ludzi, jak poniesienie śmierci lub uszkodzenie ciała, związane z wadami budynku. Istnieje też pozostała grupa szkód, które pokrywa ubezpieczenie. Są to straty czysto finansowe, jak koszta które należy ponieść w celu przeprojektowania budynku.

Wariant ubezpieczenia od szkód dla podwykonawców

Pracownia projektowa ma również możliwość ubezpieczenia się od roszczeń kontraktowych, a więc takich powstałych wskutek niedbałego, lub niewykonania w ogóle działań przez jej podwykonawców. W większości przypadków to biuro odpowiada za szkody powstałe z winy swoich podwykonawców, więc takie ubezpieczenie jest jak najbardziej na miejscu. Zawierając ubezpieczenie, należy zwrócić uwagę czy ubezpieczenie pracowni projektowej obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Należy też mieć na uwadze to, że sumy gwarancyjne dla ubezpieczeń kontraktowych dla wybranego projektu, często są niewystarczające na pokrycie ewentualnych szkód. W każdym praktycznie przypadku wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownia za dany projekt, jest dodatkowo wielokrotnie niższe od wartości budowanego budynku, dlatego należy dobrać zakres ubezpieczenie zależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia, nie mając możliwości zakupu ubezpieczenia pokrywającego całość strat.

 

Autor zdjęcia: perzonseo