Na czym polega zawód radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest profesją, która polega na:

  • świadczeniu pomocy prawnej,
  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • i występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (więcej). Continue reading

Ważne – ubezpiecz swoją odpowiedzialność zawodową

Wykonując dowolny zawód, należy mieć na uwadze ryzyko zaistnienia okoliczności, których konsekwencje mogą mieć negatywne skutki względem osób trzecich. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zawodów, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności. Dlatego też przedstawiciele konkretnych profesji zobowiązani są do wykupienia polisy ubezpieczenia zawodowego. Continue reading

Wypłata odszkodowania w sytuacji rażącego niedbalstwa

Wprowadzone zostały niedawno zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zmiany te dotyczą także ubezpieczeń zawodowych, które odtąd obejmują również szkody, które wyrządzone zostały w wyniku tak zwanego rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Została więc rozszerzona odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich kategorii winy nieumyślnej, która popełniona zostaje przez ubezpieczonego, przy jednoczesnym braku istnienia odpowiedzialności za winę umyślną. Continue reading

Ubezpieczenie OC zawodowe – przymus czy wyraz zapobiegliwości

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest ubezpieczeniem, do posiadania którego zobowiązani są przedstawiciele niektórych profesji. Są to zawody, w których istnieje spore zagrożenie wyrządzenia komuś krzywdy. Obowiązkowe OC zawodowe mają więc nie tylko lekarze, ale także i konstruktorzy i prawnicy. Takie ubezpieczenie to nie tylko zabezpieczenie interesu ubezpieczonego, który za wyrządzone szkody nie odpowiada własnym majątkiem (pod warunkiem, że roszczenie mieści się w wysokości sumy gwarancyjnej polisy), ale przede wszystkim osób trzecich i klientów, którzy korzystając z usług danej osoby mogliby zostać przez nią skrzywdzeni. Continue reading

Gdy praca nie jest bezpieczna

Każdy z nas musi w jakiś sposób zarabiać. Czynności, które w tym celu wykonujemy znacznie różnią się od siebie. Różne jest również ryzyko z tym związane. Mam tu na myśli zarówno ryzyko powiązane z zagrożeniem zdrowia osoby wykonującej dane czynności (na przykład praca na wysokościach, czy też praca w skażonych warunkach), jaki ryzyko powiązane z oddziaływaniem na osoby trzecie. W tym drugim przypadku, nieocenione jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (o czy także tutaj: https://iexpert.pl/). Continue reading

Aktywność zawodowa

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej jest absolutnie konieczne, szczególnie wtedy, kiedy zależy nam na profesjonalnym wykonywaniu swoich czynności zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest, bowiem niczym innym, jak ochroną od roszczeń natury finansowej (więcej: https://iexpert.pl/), z tytułu powstałych podczas wykonywania zawodu szkód; szkód poniesionych przez osoby trzecie. Bardzo interesująca oferta produktów ubezpieczeniowych sprawia natomiast, że każdy prowadzący swoją działalność zarobkową jest w stanie wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej skrojone na miarę potrzeb jak i możliwości. Continue reading

By zarabiać i nie tracić

Niewielu z nas ma ten komfort, że pracuje dla przyjemności. W większości przypadków, praca jest, bowiem dla nas przykrym obowiązkiem, koniecznością, która nierzadko spędza nam sen z powiek. Doskonale widać to w popołudnia niedzielne, gdy zamiast cieszyć się czasem spędzanym ze swoimi bliskimi, zastanawiamy się, co czeka nas w nadchodzących dniach i z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się zmierzyć. Continue reading

Błąd, który może Cię dużo kosztować

Błędy popełniamy wszyscy, jednym z nas zdarza się to częściej, innym rzadziej, jednak każdy z nas w pewnych sytuacjach może się pomylić, lub też najzwyczajniej w świecie zrobić coś źle. Cześć z tych błędów da się naprawić, zdarzają się jednak i takie, których skutków, mimo naszych usilnych starań nie udaje się cofnąć. W takiej sytuacji, uchronić nas może tylko odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie OC zawodowe (takie jak to np.: https://iexpert.pl/). Jego zakres i warunki muszą jednak ściśle odpowiadać naszym potrzebom i specyfice wykonywanej przez nas pracy. Na szczęście, ubezpieczyciele starając się możliwie jak najlepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, starają się zaoferować im ofertę skrojoną na miarę, w której chronione są interesy nie tylko ubezpieczonego, ale także i jego klientów. Continue reading

Czy warto mieć ubezpieczenie zawodowe?

Każda osoba, która jest aktywna zawodowo, tak naprawdę obarczona jest jakimś ryzykiem zawodowym. Są zawody, w których ryzyko to jest mniejsze, są również i takie, gdzie ryzyko to jest bardzo duże, gdzie podczas wykonywania, których jesteśmy szczególnie narażeni na dochodzenie odszkodowań od naszych poszkodowanych klientów. Właśnie w przypadku wykonywania takich zawodów, które szczególnie zagrażają interesom osób trzecich, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia zawodowego w jednym z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Continue reading