Firm ubezpieczeniowych na rynku jest naprawdę całkiem sporo, podobnie jak potentatów ubezpieczeniowych. Doskonałym przykładem jest tutaj na przykład Lloyd’s, czyli firma mogąca pochwalić się sięgającymi XVII wieku tradycjami oraz zasięgiem obejmującym aż dwieście krajów. Lloyd’s ma do zaoferowania swoim klientom bardzo, ale to bardzo interesująca propozycję takich produktów ubezpieczeniowych jak:

 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia OC i osobowe,
 • ubezpieczenia lotnicze,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia energetyczne,
 • ubezpieczenia morskie.

Lloyd’s – historia

Tym co czyni Lloyd’s firma charakterystyczna jest specyficzna architektura firmy zbudowana na strukturze zraszającej ponad 80 syndykatów ubezpieczeniowych, które przy wsparciu aż 50 agencji zarządzających prowadzą z nieustającym powodzeniem swoją działalność w sektorze produktów ubezpieczeniowych

Autor zdjęcia: sgbirch

Na pierwsze wzmianki o działalności Lloyd’s można natrafić już w latach osiemdziesiątych siedemnastego wieku, natomiast bardzo szybki i niezwykle dynamiczny rozwój formy sprawia, iż niespełna dwa stulecia później do życia zostaje powołana korporacja Lloyd’s. Natomiast na lata dwudzieste XX wieku przypada utworzenie centralnego funduszu gwarancyjnego firmy.

Tym co czyni Lloyd’s firma charakterystyczna jest specyficzna architektura firmy zbudowana na strukturze zraszającej ponad 80 syndykatów ubezpieczeniowych, które przy wsparciu aż 50 agencji zarządzających prowadzą z nieustającym powodzeniem swoją działalność w sektorze produktów ubezpieczeniowych. To właśnie ta wysoce oryginalna i niezwykle skuteczna struktura umożliwiła wypracowanie bardzo niezawodnego systemu bezpieczeństwa, zwanego łańcuchem bezpieczeństwa na który składają się trzy ogniwa. Ogniowo pierwsze i ogniowo drugie to tworzone jest przez kapitały gwarantowane oraz fundusze zgromadzane w syndykatach. Ogniowo trzecie natomiast tworzone jest przez fundusze wzajemne.

Lloyd’s – oferta

Ubezpieczenia Lloyd’s, jak już wcześniej wspomnieliśmy, to ciekaw produkty ubezpieczeniowe, zorganizowane w siedem podstawowych grup produktowych. Pierwszą z takich grup są ubezpieczenia majątkowe, czyli ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące swoim zakres:

 • ubezpieczenie mieszkań
 • ubezpieczenie domów,
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • itd.

Grupa druga są ubezpieczenia dedykowane osobom fizycznym, czyli ubezpieczenia Lloyd’s OC oraz ubezpieczenia osobowe. Grupa trzecia to ubezpieczenia lotnicze, znajdujące swoich adresatów wśród właścicieli statków powietrznych. Grupa kolejna to ubezpieczenia Lloyd’s komunikacyjne (do wykupienia np. tutaj: https://iexpert.pl/o-firmie/lloyds/), które jak łatwo się domyśleć dedykowane są właścicielom pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia energetyczne. Grupa ostatnia natomiast to ubezpieczenia morskie, czyli:

 • ubezpieczenie interesu majątkowego,
 • ubezpieczenie interesu ładunkowego,
 • ubezpieczenie interesu statkowego.

Ubezpieczenie morskie dedykowane są podmiotom zajmującym się szeroko rozumiana żegluga morską.