Ubezpieczenia obowiązkowe

Ogólne informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach OC

W naszym kraju istnieje kilka zawodów i rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania ubezpieczenia OC. Najczęściej obowiązkiem tym objęte są zawody wymagające dużej specjalizacji oraz takie, których wykonywanie może narazić klientów na poniesienie różnego rodzaju szkód. Dlatego też taka polisa zapewnia ochronę zarówno ubezpieczonemu jak i jego klientom, którzy na skutek błędów lub zaniechań mogli ponieść… Czytaj dalej →