Ubezpieczenie radcy prawnego

Ubezpieczenie podstawowe a ubezpieczenie dodatkowe

O konieczności wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wie każdy, kto wykonuje zawód wymagający specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych umiejętności. Jednym z takich zawodów jest zawód radcy prawnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niezabezpieczana jedynie samego ubezpieczonego od finansowych konsekwencji wyrządzonych przez niego, w trakcie wykonywania czynności zawodowych szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie radcy prawnego to także ochrona interesów klientów osób ubezpieczonych (o czym więcej na… Czytaj dalej →