Ustawa deregulacyjna

Skutki ustawy deregulacyjnej

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca poprzez ustawę deregulacyjną dąży do tego, aby zapewnić zarówno konsumentowi, jak i przedsiębiorcy szeroki dostęp do specjalistycznych usług świadczonych przez określone podmioty. Deregulacja w założeniach rządu ma być receptą na obniżenie ceny tych usług. Z drugiej strony, powstaje jednak ryzyko związane ze świadczeniem usług przez jednostki do tego nieprzygotowane. Ryzyko to, jak podkreśla Lloyds… Czytaj dalej →