Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC?

Firmy budowlane są szczególnie narażone na roszczenia finansoweProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody naszym klientom. Mogą to być szkody finansowe, mogą one również dotyczyć zdrowia klienta. Dlatego też, aby odpowiednio zabezpieczyć się przed roszczeniami klientów wynikających z błędów lub zaniechań powinniśmy zdecydować się na ubezpieczenie OC zawodowe. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykupić mogą również firmy, jednak wiele z nich zastanawia się czy warto ponosić koszty z nimi związane. Poniższy przykład dokładnie zilustruje dlaczego warto posiadać takie ubezpieczenie.

Przyjmijmy, że nasza firma zajmuje się wykonywaniem usług remontowo-budowlanych. W trakcie prac zdarzyć mogą się różne sytuacje, np. nieprawidłowo umocowane siatki zabezpieczające i nieostrożność pracowników spowodowały, że na samochód zaparkowany obok budowy spadło wiadro gruzu. Mogliśmy również popełnić błędy przy wykonywaniu elewacji budynku, przez co mury budynku stają się zawilgocone. W tych oraz innych tego rodzaju sytuacjach wszelkie szkody zostaną wypłacone właśnie z polisy OC. Dlatego też każda firma prowadząca działalność gospodarczą powinna posiadać tego rodzaju polisę z dokładnie opisanymi warunkami jej obowiązywania. Dzięki temu nie tylko my będziemy spać spokojniej, ale i nasi klienci będą mieć pewność, że w razie konieczności szkody zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe.