Odpowiedzialność zawodowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to podstawa efektywnego funkcjonowania każdego biznesu (o czym także pod tym linkiem). Ma ono za zadnie chronić samą firmę, jak i jej pracowników przez roszczeniami ze strony klientów, z tytułu wyrządzonych podczas aktywności zawodowej szkód oraz uchybień. Co istotne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje zarówno szkody będące skutkiem zarówno faktycznych nieprawidłowości, jak również tych domniemanych. Szczegółowy zakres odpowiedzialności jest precyzyjnie określony w umowie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC kierowane jest do przedstawicieli takich grup zawodowych jak:

  • pracownicy,
  • księgowi,
  • konsultanci komputerowi,
  • doradcy podatkowi,
  • itp.

Podstawowy zakres ochrony standardowej polisy ubezpieczeniowej obejmuje:

  • pokrycie odszkodowania wynikającego z ugody,
  • pokrycie samego odszkodowania,
  • pokrycie kosztów postępowania,
  • pokrycie kosztów obrony prawnej.

Niektóre agencje ubezpieczeniowe oferują swoim klientom, w ramach podstawowego produktu włączenie do zakresu ochrony: