Ogólne informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach OC

OC to nie tylko obowiązek - to także zabezpieczenie działalności gospodarczejW naszym kraju istnieje kilka zawodów i rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania ubezpieczenia OC. Najczęściej obowiązkiem tym objęte są zawody wymagające dużej specjalizacji oraz takie, których wykonywanie może narazić klientów na poniesienie różnego rodzaju szkód. Dlatego też taka polisa zapewnia ochronę zarówno ubezpieczonemu jak i jego klientom, którzy na skutek błędów lub zaniechań mogli ponieść dotkliwe szkody (najczęściej finansowe lub zdrowotne).

Dzięki posiadaniu takiej polisy nie tylko odpowiednio zabezpieczamy majątek firmy przed koniecznością wypłat ewentualnych odszkodowań z jej środków, ale przede wszystkim zwiększamy wiarygodność firmy – klienci nie obawiają się dużego ryzyka i chętniej nawiązują współpracę. Warto również podkreślić, że posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowe nie oznacza, że nie możemy wykupić także dodatkowej polisy OC. Taka polisa może znacząco poszerzać zakres ochrony i zwiększać kwotę sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, jaka określona jest w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.