Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie, które zobowiązani są posiadać przedstawiciele kilkunastu profesji (szczegóły tutaj); profesji, których wykonywanie powiązane jest z koniecznością posiadania konkretnych, wyspecjalizowanych umiejętności. Ubezpieczenie OC stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego ubezpieczonego jak i osób na rzecz, których ubezpieczony wykonuje swoje czynności zawodowe, a których wykonywanie może wiązać się z ryzykiem zaistnienia dotkliwych szkód zarówno na osobie, jak i na mieniu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zobowiązani są, zatem posiadać przedstawiciele takich chociażby zawodów jak:

Oprócz podstawowego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, przedstawiciele przykładowych, wyżej wymienionych grup zawodowych mogą doubepieczyć się dodatkowymi produktami ubezpieczeniowymi, co w praktyce oznacza możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności, wyższą sumę gwarancyjną, jak i również możliwość objęcia ubezpieczeniem pracowników oraz praktykantów ubezpieczonego.