Ubezpieczenie od odpowiedzialność zawodowej — z czym się to je?

Ubezpieczenia zawodowe obejmują swoim zakresem odpowiedzialność za konsekwencje poczynań podmiotu ubezpieczonego w ramach podejmowanej praktyki zawodowej. Niemałe ryzyko zaistnienia błędów oraz wszelkiego rodzaju uchybień skutkujących nierzadko bardzo poważnymi konsekwencjami, stwarza konieczność obowiązkowego ubezpieczenia niektórych profesji, a dokładniej osób tą profesję wykonujących.

Komu ubezpieczenie zawodowe?

Ubezpieczenia zawodowe obejmują swoim zakresem odpowiedzialność za konsekwencje poczynań podmiotu ubezpieczonego w ramach podejmowanej praktyki zawodowej

Autor zdjęcia: niallkennedy

Ubezpieczenie okazuje się być koniecznością w przypadku przedstawicieli następujących grup zawodowych:

  • lekarz
  • notariusz
  • inżynier
  • rzeczoznawca majątkowy
  • radca prawny
  • adwokat
  • architekt
  • księgowy

Nie można pominąć faktu, iż ubezpieczenie zawodowe dotyczy także:

  • biur rachunkowych,
  • biur usług płatniczych.

Czym jest ubezpieczenie zawodowe?

Polisa ubezpieczeniowa to nic innego jak przerzucenie przez podmiot ubezpieczony odpowiedzialności finansowej na firmę ubezpieczeniową. Odpowiedzialność ta dotyczy konsekwencji zaistnienia uchybień, których dopuścił się ubezpieczony. Należy mieć jednak na uwadze, że zakres ubezpieczenia jest na tyle obszerny na ile pozwalają na to przyjęte, podczas zawierania umowy, wytyczne. Dlatego też istnieje możliwość doubezpieczenia się na niemalże wszelkie możliwe okoliczności, co jakby nie patrzeć, wydaje się być całkiem interesującą alternatywą. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest stosunkowo niski koszt takiego doubezpieczenia, w porównaniu z na przykład kosztami związanymi z wykupieniem podstawowego ubezpieczenia.

Czy warto się doubezpieczyć?

Ubezpieczenie swojej działalność zawodowej na wszelką okoliczność ma swoje zalety – to pewne, nie kosztuje dużo – to również pewne. Mimo wszystko jednak ubezpieczenie się na każdą możliwą okoliczności na pewno tanim rozwiązaniem nie jest. Dlatego też takie rozwiązanie jest dedykowane raczej podmiotom, które w ramach swej działalności obsługują poważne i duże inwestycje. Podobnie jak w każdym innym przypadku, przed dokonaniem zakupu (w tym wypadku: ubezpieczenia) należy po prostu wziąć pod uwagę swoje potrzeby oraz możliwości – zdrowy rozsadek w tym wypadku jest bardziej niż zalecany.