Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który chroni nas przed skutkami błędów i zaniechań w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Niestety, zdarzyć się mogą one każdemu z nas –nawet osobie najbardziej zapobiegliwej i sumiennej. W zależności jednak od tego, czym zajmujemy się zawodowo, następstwa mogą być mniej, lub bardziej dotkliwe.

Ryzyko zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który chroni nas przed skutkami błędów i zaniechań w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Przedstawiciele zawodów, w których ryzyko to jest największe zobowiązani są przepisami prawa do posiadania ubezpieczenia zawodowego z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Do grupy tej należą między innymi:

  • Lekarze,
  • Adwokaci,
  • Radcowie prawni,
  • Doradcy podatkowi,
  • Notariusze,
  • Ratownicy medyczni,
  • Konstruktorzy,
  • Inżynierowie,
  • Placówki zdrowia
  • Etc.

Nałożenie na te profesje przymusu posiadania ubezpieczenia wynika z troski o interes ich klientów, a także osób trzecich. To bowiem oni najbardziej narażeni są na skutki ich działań. Utraconego życia na skutek błędu lekarza nie da się cofnąć, tak jak nie zawsze da się odwrócić następstwa niekorzystnych wyroków sądowych, w których to prawnik zadziałał na niekorzyść swojego klienta, na przykład nie składając na czas wymaganej apelacji. W takim przypadku, mimo tego, że to nie klient prawnika zawinił, ciężar za zaistniałe zdarzenie obciąży właśnie jego. Na nic zda się tłumaczenie, że to nie jego wina. Pewnych szans i sytuacji nie da się już cofnąć.

Post navigation