Ubezpieczenie podstawowe a ubezpieczenie dodatkowe

O konieczności wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wie każdy, kto wykonuje zawód wymagający specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych umiejętności. Jednym z takich zawodów jest zawód radcy prawnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niezabezpieczana jedynie samego ubezpieczonego od finansowych konsekwencji wyrządzonych przez niego, w trakcie wykonywania czynności zawodowych szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie radcy prawnego to także ochrona interesów klientów osób ubezpieczonych (o czym więcej na tej stronie www).

Ubezpieczenie podstawowe

O konieczności wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wie każdy, kto wykonuje zawód wymagający specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych umiejętności

Autor zdjęcia: Mays Business School

Radca prawny w okresie trzydziestu dni od momentu wpisania na listę radców prawych zobligowany jest do wykupienia polisy ubezpieczenia podstawowego. Nie może to jednak nastąpić później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez niego praktyki zawodowej. Co warto jednak mieć na uwadze, bardzo często, w praktyce okazuje się, że to nie sam radca prawny zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczeniową, lecz dokonuje tego (w jego imieniu) samorząd zawodowy. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której okazuje się, iż któryś z członków objętych obowiązkiem ubezpieczenia tego ubezpieczenia jednak nie posiada.

Ubezpieczenie dodatkowe

N a co warto zwrócić uwagę, radca prawny ma również możliwość wykupienia ubezpieczenia doborowego, które tym różni się od ubezpieczenia podstawowego, że ma:

  • wyższe kwoty gwarancyjne,
  • szerszy zakres ubezpieczenia,
  • szerszy okres ochrony.